Czwartek, 18 lipca 2019

Przygotowujemy także do czertyfikatów z języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Na indywidualne życznie przygotowujemy do innych certyfikatów językowych. Prosimy o kontakt.

Współpraca

Egzaminy