Czwartek, 18 lipca 2019

Poziomy

  1. TEDDY EDDIE PLAY (2 -3 lata)

  2. TEDDY EDDIE STANDARD (4-5 lat)

  3. TEDDY EDDIE ABC (6-7 lat)

Małe dzieci uczą się w oparciu o licencjonowanyi program TEDDY EDDIE rozwijający umiejętności komunikacyjne.

To prawdziwa , poważna nauka oprawiona w bajkowe ramy z dodatkiem dziecięcego humoru, ruchu i zabawy.

Program łączy wiele metod nauczania, których dobór podyktowany został specyfiką nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Są to:

  • metoda naturalnego przyswajania (NATURAL APPROACH)

  • metoda audiolingwalna (AUDIOLINGUAL METHOD)

  • metoda tekstowa (TEXT BASED)

  • metoda oparta na reagowaniu ruchem (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)

  • metoda zorientowana na rozumienie ze słuchu (LISTENING COMPREHENSION ORIENTED)

  • metoda komunikatywna (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING)

  • metoda prób i błędów (TRIAL AND ERROR)

TEDDY EDDIE jest przetestowany i skuteczny.

Współpraca

Egzaminy